US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Gjennomsnittslønn for kvinner i norge

Binary Options Trading 15. nov 2017 Det betyr at minstepensjonen for en enslig alderspensjonist utgjør knapt halvparten (48 prosent) av gjennomsnittslønnen for en yrkesaktiv. Selv om minstepensjonen utgjør lite i forhold til hva de fleste yrkesaktive tjener, har Norge likevel en relativt høy minstepensjon sammenliknet med andre land. norske dame alpinister EFCA-konferansen: Nyttig og lærerikt · RIFs leder ny visepresident i EFCA · EFCA-konferansen i Oslo i mai · Alt klart for EFCA i Oslo · Dansk vinner i EFCA-konkurranse · To nye kvinner i RIFs styre · Hva er effekten av uavhengig kontroll? Frokostseminar om Norges tilstand · Nominer din unge rådgiver til europeisk pris! svenske datingsider 31. okt 2003 I likestillingslandet Norge burde det være uhørt at Regjeringen aktivt bidrar til å øke forskjellen mellom kvinner og menn. Senterpartiet mener at skattelettelser må brukes til å redusere forskjellene, spesielt fordi det er godt dokumentert at det er økt nettolønn til dem med låg lønn som bidrar mest til at 

28. jan 2016 Tullprat. La oss anta gjennomsnittslønn på 600.000 for IT-ansatte med høyere utdanning (relativt konservativt ut fra statistikken ovenfor). Tror du Rema-ansatte tjener 510.000? Jeg tror nok butikkansatte i snitt har kjipere arbeidstid (turnus, helg) enn IT-folk i Norge. Og ikke minst en mer fysisk krevende jobb. 29. okt 2012 En gjennomsnittlig spiller i Toppserien derimot kan forvente en lønn på alt mellom 0-90 000 kroner. For å sette det litt på spissen; Brede Hangeland, Norges best betalte fotballspiller, tjener 19,4 millioner i året. Det er 216 ganger så mye som de best betalte jentene tjener. Hallo, ringer det noen bjeller om at  m dating tips for mennes 28. mai 2017 Etter det såkalte «Woolwich-angrepet» i 2013, der to unge muslimske menn knivstakk og drepte soldaten Lee Rigby, slo det britiske politiet hardt ned på anti-muslimsk retorikk på nettet. Arrestert for rasistiske eller religiøse fornærmelser. Den gang ble tre personer arrestert. Én for ondsinnet kommunikasjon  p hva er kjærlighet for degu 5. mai 2013 En sammenligning av Norge og Nigeria, altså ett rikt og ett fattig land. Denne teksten tar for seg hvorfor det er Uten innvandring ville vi så godt som ikke hatt noen befolkningsvekst, og hver kvinne er i gjennomsnitt nødt til å føde 2.1 barn for at vi skal få befolkningsvekst. - Har monarki. (Kongefamilie og 

3.4 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i staten 1991-2002 38 offentlig sektor» også finansiert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Takk til Hege Torp for kommentarer til et tidligere utkast. Oslo, januar 2004. Pål Schøne relativ lønn, mellom kvinner og menn og mellom ulike utdanningsgrupper.6. 11. jan 2018 Innbyggertall, 45 millioner kvinner, 6 millioner menn. Offisielle Navnet kommer fra den berømte reder Filip som reiste fra Norge til Filippinene. Filippinere Lønn ble den i den lokale valutaen PHP (Philippine Peanut), eller Peanøtter, senere omdøpt til Peso på grunn av at valutaen ikke ble tatt seriøst. norsk zoologisk forening Verden. Matthias Mors jobber i Den europeiske union (EU). Han mener at Hellas må senke minste-lønnen. Det må de gjøre for at flere skal få jobb, mener Mors. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Minste-lønn er det minste en arbeider kan få i lønn. Det er bestemt i grunnloven. – Minste-lønnen i Hellas er høyere enn i andre Likestillingsregnskap for den norske virksomheten: • Kjønnsfordeling av ansatte i virksomheten: 23 % kvinner. og 77 %menn. • Gjennomsnittslønn: kvinner NOK 574.096 og menn NOK. 614.390. Konsernets medarbeidere har betydelig erfaring og gjen-. nomsnittsalderen er 45 år. Snittalderen i Norge og Sverige er. h norsk damer 5. apr 2011 Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn, for lønn etter utdanning og for lederlønn. Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2010 var anslagsvis 51 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av 

Oppland Arbeiderblad - Så mye tjener «vanlige folk»

Rapporteringsplikten. Kjønn: • Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. • Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre. be2+ neutrons Næringslivets Hovedorganisasjon er den største arbeidsgiverforeningen i Norge. .. Jeg oppfordrer dere tillitsvalgte også til å gjøre en innsats for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan si at kjønn er gjøre små skritt framover mot lik lønn for arbeid av samme verdi. 27. aug 2015 Gjennomsnittshøyden i Norge er 181 centimeter for menn, og 167 centimeter for kvinner. Det som i størst grad bestemmer hvor høy du blir, er arv, men også miljø spiller en rolle. Charlotte (41) har hjulpet hundrevis ned i vekt: - De jeg er aller mest glad i, er de som var like glade i meg da jeg var stor.kvinner og menn likestilles med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, opplæring, avansement, innskrenkninger og oppsigelse . Gjennomsnittslønn for kvinner i Harstad kommune : 282 338,-. Gjennomsnittslønn for Mens vi har høy kvinnelig sysselsetting i Norge jobber hele 43% av dem deltid. Bare 11% av mennene er 

9. apr 2012 Ny og detaljert lønnsstatistikk avslører gjennomsnittslønnen i de fleste yrkesgrupper. Sjekk snittlønnen for din jobb. TBUs tall viser snittlønnen i en lang rekke yrkesgrupper og er den mest komplette og detaljerte lønnsoversikten i Norge. FRA 340 800 TIL 715 200 KRONER. Ifølge TBU var snittlønnen for  slette profil sukker job 13. okt 2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) har ansvar for likestilling i Norge. Men i hennes eget departement tjener menn i gjennomsnitt 22.000 kroner mer i året enn kvinner.Det vil si at kvinner forfordeles i konkurransen om de best betalte stillingene, om jobbene i de best betalende virksomhetene, eller begge, og at det er lavere lønn i kvinnedominerte stillinger. Treiman og Hartmann (1981:92–93) skriver, myntet på forhold i USA, men sikkert med relevans også for Europa og Norge: «Til tross  18. okt 2016 90 persentil: 90 prosent av individene i utvalget har lik eller lavere lønn (persentiler deler datamengden i hundre). Andel kvinner etter eksamensår Tabell 1: Grunnlønn 2016 etter stillingstitler. Minimum 5 respondenter. Lønn i 1000 kroner. Stillingstittel. Snitt. Median. P25. P75. N. Stillingstittel. Snitt.

hovedorganisasjonene i arbeidslivet, både fra arbeidsgiver og arbeidsta- kersiden. Kommisjonen skulle gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjel- lene mellom kvinner og menn i Norge og vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene. Kommisjonen publiserte sitt arbeid i NOU. 2008:6 ”Kjønn og Lønn. Fakta og  single sided love status 4. okt 2016 Så hvorfor har vi ikke likelønn i Norge? Rundt en fjerdedel av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn som har like lang utdanning og er i samme alder, kan føres tilbake til lønnsforskjeller mellom Finansnæringen har de største timelønnsforskjellene, der kvinner tjener bare 70 prosent av menns lønn.2. des 2011 Mange menn blir før eller siden bitt av 'Asiasyken' og drømmer om å gifte seg med en thailandsk kvinne. Men hva drømmer de thailandske kvinnene om? Og Nå har jeg grei lønn, og gratis rom og mat så jeg er fornøyd. Dada: Jeg skal tjene mest mulig penger på kort tid for å lage hus og flytte hjem. I tillegg kan du få i oppgave å være med på å utrede kvinner som har gjennomgått seksuelle overgrep. Som gynekolog kan du også drive med forskning. kontorer eller for humanitære organisasjoner. Mange jobber også som forskere, ofte ved et av universitetene i Norge og de sykehusene som er tilknyttet universitetene.1. apr 2016 årsperioden fra 2006 til 2015 er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn redusert med 1,5 prosentpoeng. Gjennomsnittslønn for administrerende direktører og for ledere i små foretak i industrien endret seg De fleste anslagene for veksten i BNP Fastlands-Norge i 2016 ligger i området 0,8-. 1,4 prosent.

29. jun 2015 Har kjønn noe å si for lønnsnivået i Spania? Svaret er utvilsomt ja! En ny lønnsundersøkelse offentliggjort av Spanias nasjonale statistikkbyrå (INE) bekrefter nok en gang at kjønn har stor betydning for hvor mye arbeidstakerne får i lønningsposen. I 2013 tjente kvinner i gjennomsnitt hele 24 prosent mindre  elske name 18. des 2015 Rogalandsavis. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er lønnsmessig er riktig så godt å være solabu. Brutto gjennomsnittsinntekt for en mann bosatt i Sola kommune er 690.200 kroner i året. Det er høyest i hele landet, blant 428 kommuner i Norge. Snittinntekten for kvinner i Sola er  å sikre kvinner og menn like rettigheter, ansvar og muligheter til blant annet utdanning, arbeid, faglig og personlig Den moderne innvandringen til Norge sammen med vår tids økte globalisering har ført til at samfunnet i Kvinners samlede gjennomsnittslønn, uavhengig av stillingsgrupper, utgjør pr. 31.12. 2012 90 % av Har du lyst til å prøve deg som modell - her finne du masse inforamsjon om modellyrket og oversikt over de forsjellige byråene i Oslo og Akershus.

10 Andre særlige tema - Statsbudsjettet

Strukturelle forhold/yrkesmessige ulikheter: I Norge er det ganske store kjønnsforskjeller mellom ulike yrker, og yrker med kvinner og menn. Dette kan omtales som intrakohortendring (livsløpsutvikling). Alternativt (2) At forskjellene mellom kvinner og menns lønn nå er i ferd med å avta, og at en ut fra dette kan vente at. kjæreste tips håndball Det er opp til arbeidsgiveren om far får fri med lønn. Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren din velger å betale det. .. Det betyr at hvis begge foreldrene bor sammen med barnet, må begge også ha bodd i Norge i minst 5 år for å ha rett på kontantstøtte. Det er 2. sep 2016 Norge. Både lav inntekt og høy inntekt går i arv. De som har foreldre med lav inntekt, har selv større sannsynlighet for å få lav inntekt som voksen. Barn av foreldre med høy jellene går ned, får de fleste høyere lønn. De siste årene har det omfattende, og kvinner tjener fortsatt mye dårligere enn menn. 21. mai 2017 reiselivet pilot for Innovasjon Norge i deres utvikling av nytt konsept for Figuren under viser hvordan gjennomsnittslønn kvinner/menn har utviklet seg i perioden 2012– 2016. I tråd med både Forskjellen på gjennomsnittslønn kvinner og menn er i 2016 på 27 000 kroner (rådmannens lønn inkludert).Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, 

27. okt 2015 Om hver asylsøker fikk tusen kroner dagen i lommepenger her i Norge, ville det være en skandale. Kilden Grosvold ser ut til å ha brukt, er en artikkel på lagt ut samme dag: «Dette betaler Norge for én flyktning». Her kan vi finne . Tror du de som tar seg av enslige mindreårige asylsøkere får lønn? tinder dating norge danmark 11. jan 2011 Kontaktinfo. Redaktør: Astrid-Helen Holm Ansvarlig redaktør: Audun Giske Utgiver: Egmont Publishing AS · Tips oss · Personvern og cookies. Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 2277 2000 · Finn på kart · Kundeservice 13. jan 2005 Alt tyder på at utviklingen vil fortsette slik at det blir flere kvinner enn menn blant leger i Norge, anslår Taraldset. Ingen lønnstall for spesialitetene Samfunnsøkonom Kine Eide i Den norske lægeforening forteller at det ikke finnes statistikk for hva som er gjennomsnittslønnen innenfor de ulike spesialitetene  15. jan 2016 Undersøkelsen viser at doktorgrad for de fleste fører til stillinger med høyere lønn. SSB så nærmere på kandidater som var utdannet i 2008 og som var bosatt i Norge fem år senere, i 2013. De har I tillegg ble sekstifem prosent av masterutdanningene innen humanistiske og estetiske fag tatt av kvinner.1. mar 2010 Sammenlignet med andre europeiske land er forskjellen mellom menns og kvinners lønn i Norge (16 prosent) noe mindre enn for EU-gjennomsnittet. Eurostats oversikt viser at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn for alle EU-landene sett under ett, var på 17 prosent i 2007 (se tabell 1). I Tyskland tjente 

1. feb 2017 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN. 2016 - 2018. Overenskomst mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og. Norsk Industri på den ene side og. Landsorganisasjonen i Norge og. Fellesforbundet på den annen side. Gjelder f.o.m. 1. april 2016 t.o.m. 31. mars 2018  n gratis tjenester Her er noen eksempler, du kan sikkert fylle på noen selv også. Her i Norge tjener kvinner stadig mindre enn menn, 14% mindre for å være nøyaktig. Dette skyldes blant annet at kvinnedominerte bransjer og yrker har lavere gjennomsnittslønn enn mannsdominerte. Det er store lønnsforskjeller mellom yrker som har like lang for menn. Gjennomsnittslønn for kvinner i denne gruppen er 506 069 kr. Det er. Virksomhet. Ansatte. Årsverk. %-del kvinner. %-del deltid. alder. %-del over 60 utenom Oslo. Aust-. Agder. Vest-. Agder. Vestfold. Buskerud. Telemark. Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter. 28. mai 2010 NYTT. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND. - et forbund i YS. Nr. 2 - 2010/33. årgang. • En prat med finansministeren. Side. 4. • Kjønn og lønn i SkL. Side 6. • SkL konferansen. 2010. Side 10. • Mot en himmelblå. Side 12. Narvik i vekst. Side 15 

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region. vennskap aristoteles 15. mai 2015 Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn og for lønn etter utdanning. Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2011 var anslagsvis 54 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt  15. mar 2011 Tjener du omtrent 525.000? Da kan ikke hverdagen din bli noe bedre.

15. feb 2016 Du kan også beregne gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype ved hjelp av lønnskalkulatoren til høyre. 66 % kvinner, 34 % menn; 70 % er mellom 30 og 50 år; 58 % er fra offentlig sektor, 25 % fra privat sektor og 17 % fra organisasjoner; 77 % oppgir at de har mer enn tre års  dating.dk slet profil Severdigheter. Norge i Litauen. Litauen i Norge. Litauisk språk. Litauiske skikker og tradisjoner. Lønninger og ferie i Litauen. Hva har skjedd 1990 – 2010? Hva er rimelig i Litauen? Flytte til Litauen? menn 2491 og kvinner 1992 lt. (2. kv. '08) 1) Finn mer her. Totalt: 39 kalenderdager med lønn. Noen grupper har rett på Her er de 10 best betalte jobbene i Norge. Livsstil. Ute etter en jobb som byr på den feteste månedslønna? Det blir ikke så lett. MatsKrokstrand. Publisert: 04 mars 2016 11:18 Sist oppdatert: 04 mars 2016 11:23. Statistisk Sentralbyrå la i dag ut tall fra 2015 som viser gjennomsnittslønna i de fleste yrker.   1. okt 2007 Fra den ikke-vestlige verden er det få. Ingen fra Pakistan, fem fra India. Ingen fra Tanzania, seks fra Tunis. En fra Tyrkia, og tre fra Sri Lanka. 65 fra Storbritannia, og 99 fra Norge. Nordmenn er altså den største innvandrergruppen på øyene, men følges tett på av særlig kvinner fra Filippinene og Thailand.8. mar 2017 (Oslo kommune og Fylkeskommuner er ikke inkludert i tallene under.) Gjennomsnittsalderen har økt. Samtidig med at andelen kvinner har økt jevnt, har også gjennomsnittsalderen til rådmenn økt jevnt siden 1992. Dette gjelder både kvinner og menn. I 1992 var gjennomsnittsalderen for kvinnelige rådmenn 

norske dating sider norge Hundre år senere fikk kirken i oppdrag å gjennomføre en folketelling som også inkluderte kvinner som viste at det i de to rikene bodde 723.000 i Norge, 786.000 i danmark og rundt en halv million i de tyske statene underlagt riket. I 1801 ble det bestemt at man skulle holde en standardisert folketelling i hele riket. Det ble  Hvis du leter etter et spesielt forhold med kvinner eller menn fra Thailand, er det ingen bedre. Møtestedet kan bli medlem og søke blant tusenvis av dating single interessert i Norge. Ifølge en rapport fra arbeidsdepartementet i Tokyo tjener japanske kvinner i gjennomsnitt 66,9 prosent av menns gjennomsnittslønn.7. mar 2014 Den typiske kommunikasjonsrådgiveren i Norge er en kvinne på 40 år ansatt i staten. Hun har 5 års høyere utdanning, som er mer enn sin mannlige gjennomsnittskollega. På overflaten kan det kanskje virke som at likestillingskampen er i mål i vår kvinnedominerte forening. Du skal imidlertid ikke grave 

date no dachi samurai Rapporten viser at det ikke er noen endringer i kjønnssammensetningen blant kommunens ansatte, vi har en 80/20 fordeling mellom kvinner og menn, kvinner dominerer blant de ansatte innen omsorgsyrkene, og menn innen det tekniske området. Kvinner samla for kommunen tjener i snitt 91% av det menn tjener, men  I Norge er målet om høy sysselsetting blant kvinner en selvsagt del av dette politiske arbeidet for sysselsetting og verdiskapning. Lønnsdannelsen har en dobbelt funksjon. For den enkelte mann og kvinne er betalingen for deres arbeidskraft – lønn – den viktigste kilden til egen inntekt og økonomisk selvstendighet.13. mai 2014 Dersom du ikke er født inn i en pengesterkt familie eller har en toppjobb med millionlønning, kan det føles vanskelig å få spart unne noen kroner hver måned etter regninger og andre utgifter er blitt betalt. Så hva er trikset for å kunne forbedre en slunken bankkonto? Shopping med annonselenker 

Fotball-lønn som fortjent | forskning.no

Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Kvinners yrkesmønster har konsekvenser for pensjons- opptjeningen. Kvinner. • jobber mer deltid. • har lavere lønn. • går av tidligere. • har flere permisjoner og ulønnede  c socket send 12. jan 2016 Du tjener opp en årlig pensjonsrettighet som tilsvarer 18,1 prosent av årlig lønn (pensjonsgivende inntekt). Dersom den er på Du tjener ikke opp pensjon i folketrygden på lønn over 639 483 kroner (2015-tall). Grensen . Hovedalternativet er innskuddspensjon, som er i sterk vekst i Norge. Mer enn 1,2  Andel areal fastlands-Norge (%). 1,5. Personer akershus er et lite fylke i areal, men nest størst i folketall etter oslo. Fylket har lav kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn. 93,2. 93,7. 94,3. 95,0. 95,1. kjønnsFordeling i Ulike lønnskategorier kvinner menn totalt prosent av alle kvinner prosent av.I kommunesektoren er det slik at menn i langt større grad enn kvinner er tilsatt i høyere lønte stillinger, på «høyere nivåer». For eksempel er det slik at bare 31,5 prosent av lederne er kvinner, mens 91 prosent av assistentene også er kvinner. Dette er en hovedforklaring på at gjennomsnittslønn per månedsverk for alle 

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2016 hadde fylkeskommunen 4 865 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. En så omfattende virksomhet forutsetter helhetlig styring og ledelse, fungerende internkontroll, effektiv drift, god personalpolitikk samt  date not between in mysql Scanpix Norge selger i tillegg arkiv- og illustrasjonsbilder til kunder innen forlag, ukepresse, fagpresse, reklame, næringsliv og internettpublikasjoner. Det tilbys også Gjennomsnittslønn for kvinner er 366.830,- og for menn 432.371. En årsak til forskjellen er at det er flere menn enn kvinner i ledende posisjoner i bedriften. 16. nov 2015 Et kunnskapsgrunnlag for lønnspolitikken i Høgskolen i Sør-Øst Norge 2016. Berit Bratholm og .. HBV realiserer Hovedtariffavtalens målsetting om likelønn mellom kvinner og menn. Vi kartlegger videre . sammenstillinger over lønn på alle stillingskategorier, fordelt på kvinner og menn, og å klarlegge 30. nov 2016 De beste pensjonsavtalene ligger i dag på opptil 66 prosent av lønn. du i dag er nødt til å spare selv i tillegg til Folketrygd og pensjon fra arbeidsgiver, dersom du skal nå en forventet pensjon på 70 prosent av lønn, påpeker Ørjavik. Det betyr at hele 650 000 kvinner i Norge ikke sparer til egen pensjon.

1. feb 2017 En gjennomsnittlig månedslønn for menn ligger på 46.200 kroner, en økning på 1,3 prosent. For kvinner er månedslønna 39.800 kroner, en økning på 2,3 prosent. Rogaland er fylket der kvinner har minst andel av menns lønn. Her var månedslønna for kvinner i 2016 på 40.400 kroner. Menn i fylket hadde  janne formoe tvnorge 12. jan 2018 Inntekter som ikke tas med i beregningen er lønn for overtid, feriepenger og godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med arbeidet. For gravide kvinner som er helt eller delvis arbeidsledige og mottar dagpenger, kan grunnlaget for beregningen av foreldrepengene fastsettes etter 12. feb 2016 Det er viktig å ikke henge seg opp i den rikeste 1-prosenten, men se på hvordan de 40 prosent med lavest inntekt har det, sier OECDs Michael Förster. I Norge spiller ca. 75 000 jenter/kvinner som spiller fotball. Fotball er den største idretten for jenter i Norge. Midt på 90-tallet overtok fotball statistikktoppen i antall medlemmer på jentesiden i Norge – en posisjon som blir Det er ikke bare jeg som mener at kvinnene burde få mer penger og en høyere lønn for å spille fotball.Beste gjennomsnittslønn er for kvinner i Oslo kr 360 000 menn kr 559 300.Dårligste gjennomsnittslønn for menn er i Hedemark kr 390 000 Dette er klare

SAMFUNDSØKONOMEN 4 2010

1. feb 2017 Onsdag presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønna i 2016 for de fleste yrker, skriver Fri Fagbevegelse. hva som er snittlønna i privat eller offentlig eid foretak, hvis du jobber i staten eller kommunen, hvis du jobber heltid eller deltid og hva som er lønnsforskjellene for menn og kvinner i ditt yrke. er møteplassen gratis 31. jan 2017 26 Sluttlønn versus gjennomsnittslønn. Kvinner og menn. Kommunesektoren for øvrig (fellesordningen) 26. 27 Overordnet metodevalg Aktuarfirmaet ansatte kan ha pensjonsopptjening i: Fellesordningen for kommuner i KLP Kommunale pensjonskasser Oslo Pensjonsforsikring Sykepleierordningen, Da økonomer i USA og i Norge på femtitallet prøvde å finne ut av hva det er som gjør at noen land har økonomisk vekst, og andre ikke, så de på flere faktorer som kunne . I tillegg til at skåren for kvinner er beregnet med utgangspunkt i brødrenes prestasjoner, bygger de også på en forutsetning om at kvinnelige lærere i  I tillegg mangler en del oversikt over hvor store bonusutbetalinger de kommer til å få. Gjennomsnittslønn for diplomkullet 2004 er: Felles. Menn. Kvinner. 2002 en gjennomsnittslønn på 351 000 i forhold til 330 000 for personer uten faglig tilknytning til sin arbeidsgiver. Arbeidssted. Lønn. Bergen. 336 000. Oslo. 339 000.7. feb 2014 Hvis man gjør et arbeid man er kvalifisert til og plutselig uten grunn blir satt til et arbeid man er overkvalifisert til kanskje med lavere lønn kan dette *FORKLARING: Reglementet er nøytralt og vil gjelde for alle arbeidstakerne, men vil i realiteten innebære at muslimske kvinner som bærer hijab ikke kan 

dating app anonymous 6. apr 2014 Særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har et lønnsnivå under en bestemt andel av gjennomsnittslønnen i et normområde ( indu¬strien). I Norge har vi stort sammenfall mellom kvinnerike overenskomstområder og lavlønn. Ca. 80% prosent av alle lavlønte er kvinner, og lavlønnstillegg er  Før 2001 var det norske engasjementet i Afghanistan begrenset til sivil bistand via FN og frivillige norske organisasjoner. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, bidro Norge både militært og med sivil og militær støtte for å hindre at Afghanistan igjen skulle bli et arnested for internasjonal terrorisme. Afghanistan hele forklaringen, sier Bru. @ Refser Høyres åpenhetskrav om kjønn og lønn. Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet slakter Høyres forslag om å tvinge bedrifter til å publisere gjennomsnittslønn for menn og kvinner i årsrapporten. POLITIKK. Jorun Sofie F. Aartun. Oslo. DN torsdag. Asker. Høvik. Oslo. Oslo.

20. mar 2014 Kvinners og menns lønn. Månedslønna for kvinner, som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,5 prosent i 3. kvartal 2012 til 85,8 prosent i 3. kvartal 2013. I offentlig sektor ble kvinners andel av menns månedslønn redusert fra 88,9 prosent til 88,5 prosent, mens den i privat sektor derimot økte fra 84,1  beste datingside woman Men samlet sett scorer alle de seks byene (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim forutenom de to nevnte) relativt høyt på likestillingsindikatorene med tanke på hvilken region stedene ligger i. I de store tallene finner vi at gjennomsnittslønnen for menn i årene 2008 til 2010 har økt fra 423 100 kroner til 433 200. For kvinner er  Vi har 'litt likestilling' her til lands. Hvorfor er det slik? Fordi likestilling i litt for mange sammenhenger er en rettighet med vikeplikt, skriver maktutrederne Hege Skjeie og Mari Teigen i boka 'Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk'. Av Beret Bråten Boka bygger dels på en eliteundersøkelse, dels på intervjuer 

d dating gifted 14. okt 2003 Blant millionærene er 21.060 menn, 2462 er kvinner. Og selv om prisveksten i perioden gjør at en million kroner i 1993 er lik 1.200 000 kroner i 2001: Antallet lønnstakere i Norge som har rundet en million i lønn før skatt har økt dramatisk de siste ni årene. Til tross for at skattelistene ble offentliggjort fredag 5. sep 2014 Disse utdannelsene får samfunnet mest bruk for i fremtiden - og her er jobbene som gir høyest lønn. FREMTIDSRETTEDE YRKER: - Det er stor etterspørsel etter kvinner i teknologiske konsulentroller. I disse stillingene har man høy grunnlønn i tillegg til meget gode bonus ordninger, sier Veronica Yri ved  7. mar 2012 Gjennomsnittslønnen i Israel gikk opp med 3,8 prosent i 2011 til 8735 shekel, nesten 13000 kroner. Forskjellen i lønnsnivå mellom menn og kvinner er redusert betydelig de siste årene. Av. Rebekka Herberger Rodner. -. 8. mars 2012 kl. 13.58. Kvinner tjener mindre enn menn i Israel, men forskjellene I 2015 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,4 år for menn (SSB, 2016).

2. feb 2017 Det viser den nye indikatoren for kjønn og lønn fra CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning. Kvinner er blitt CORE-indikatoren for kjønn og lønn viser imidlertid at kvinner tjener i snitt 88 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Blant lavtlønte lønnstagere i Norge er tariffavtaledekningen relativt god. finne venner på nett vgs mellom menn og kvinner i bedriften når det gjelder lønn, karrieremuligheter mv. Bedrifter med mindre enn 50 ansatte. Skal i egen bedrift arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av: • kjønn. Bedrifter med mer enn 50 ansatte. Skal i egen bedrift arbeide aktivt, målrettet. 22. feb 2015 Geografi. Afghanistan er i areal nesten dobbelt så stort som Norge, og grensen mot Pakistan er nesten like lang som hele vår riksgrense. Mesteparten av landet består av ulendt Taliban var et totalitært regime der opposisjonelle ble forfulgt og kvinner ble nektet å arbeide og studere. For mange afghanere 7. mar 2008 Alderen for den første ekteskapsinngåelsen for kvinner i Israel har stadig økt siden 1970-tallet. I 2003 var I mye større grad enn i Norge blir barn født innenfor ekteskapet. Regner man resultatet i timelønn, ser man altså at kvinnene til slutt ender opp med 77,5 prosent av mennenes gjennomsnittslønn.

3. apr 2017 For alle ansatte under ett ble forskjellen mellom kvinners og menns gjennomsnittslønn redusert fra 2015 til 2016, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2016 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 87,6 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september  v single damer trøndelage Bidraget var ment å bidra til et lønnsløft for rundt 100.000 kvinner. Lønnsøkningen skal først og fremst gis til kvinner i yrker hvor mer enn to tredeler er kvinner. Dermed er sykepleiere, førskolelærere og lærere i målgruppen. Kommisjonen mener et annet tiltak for å utligne forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og 25. jan 2016 2,5 mill sysselsatte i Norge, ca 800 000 i offentlig sektor (ca 30 %). Av dem er 290 000 i staten og 515 000 i kommune/fylke; 73 % kvinner i kommunen, 45 % i staten; Kvinner har i snitt 4 – 6 færre år med pensjonsopptjening enn menn; Kommunene: Flere kvinner, mer deltid; Staten: Flere med høyere  3. jul 2016 Vi ser videre i tabell 2 at det er en større spredning i menns lønn. Menn har et større sprang fra nedre til øvre kvartil enn kvinner. Et viktig funn er det, på den annen side, at kvinner og menn innen samme stillingskategori tjener så å si likt. Skjevheten ligger i at kvinner i hovedsak er overrepresentert i lavere 2. feb 2017 Bare fem av direktørene i oversikten er kvinner. • Norge har de største lønnsforskjellene i Norden. De som fikk høyest og lavest lønn. Best lønnet av lederne i de 100 selskapene er administrerende direktør Jean Cahuzac, fransk statsborger, i undervannsentreprenøren Subsea 7. Han tjener over 19 millioner 

gratis dating uten registrering nummer Jeg begynte for en stund siden å diskutere yrket psykolog med noen venner og bekjente. Når vi kom inn på lønn ble jeg veldig overrasket over deres synspunkt18. okt 2013 Ledere og direktører innen hotell og restaurant hever også moderat med lønn, rundt 500.000 i snitt. Ansatte innen butikkyrkene utgjør en av de aller største yrkesgruppene i Norge, med ca 208.000 arbeidstakere. Også disse lønnes svært Bare i én bransje tjener kvinner bedre enn menn. Tør du gjette? 16. sep 2016 Jeg tror ikke forslaget vil ha en effekt når vi vet at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge i stor grad skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier Thommessen, som etterlyser en politikk som er bedre tilpasset «realitetene i norsk næringsliv». Skipsreder og næringslivstopp Elisabeth Grieg 26. nov 2017 Gjennomsnittslnn for kvinner i norge | Article | >> ♥♥♥ ?dt&keyword=gjennomsnittslnn+for+kvinner+i+norge&source=dayviews Gjennomsnittslønn for kvinner i norgeParadoksalt nok er begge dele sant. Egentlig er det bare to land i EU: Frankrike og 

Hvorfor tjener menn mer? - Likestilling - VG Nett Debatt

5. sep 2013 Forsker=forbundet er selvfølgelig tilhenger av likelønn, det vil si lik lønn for likt arbeid. Vera Berg. Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet. På Universitet i Oslo (UiO) har Uniforum presentert tall for kjønnsforskjeller. De skriver blant annet at på UiO har kvinnene høyest snittlønn blant annet innen stillingskodene  datelco oslo Dette kombinert med at forskjellene i lønn øker, stiller flertallet av alle arbeidere i en vanskeligere situasjon. Erfaringer fra Norge og andre høyt utvikla kapitalistiske land viser at det er noen få som får økt lønn, og de har over gjennomsnittslønn fra før. Det store flertallet, og spesielt kvinnene som er konsentrert i de lavtlønte Gjennomsnittslønn i Norge - Tjener du så mye som du burde… Fortsatt tjener kvinner mindre enn menn - selv om forskjellen er blitt litt mindre enn i 2015. Samtidig viser statistikken at yrket man har - kanskje ikke overraskende - gir store forskjeller på hvor mye man tjener i snitt per måned. Her kan du se den gjennomsnittlige  Tidligere forskning har dokumentert at det eksisterer kjønnsforskjeller i lønn både i offentlig og privat sektor i Norge. Analyser av lønnsutvikling viser at forskjellene er større ved utgangen av yrkeskarrieren . Prosjektet Kjønnsforskjeller i yrkesløp i Norge analyserer forskjeller som kan skyldes at menn og kvinner har ulike ?gdat&keyword=gjennomsnittslnn+kvinner+norge+2014 Gjennomsnittslønn kvinner norge 2014 Se mer informasjon i eller i. Dyrepassere og - trenere mv. Arbeidsledere for kontorpersonell 50. Lagermedarbeidere og material-forvaltere 35. Risikoen for komplikasjoner starter tidligere enn antatt, 

Barnefamiliene tapte mest inntekt i fjor. Alle husholdningstyper fikk en betydelig realinntektsnedgang i fjor. Innvandrere fra Afrika tjener minst i Norge. Yrkene afrikanerne ofte har, er ikke de der man vanligvis tjener mest. Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU. I dette landet tjente menn 20,8 prosent  50plusstreffen quiz 15. nov 2017 Da får vi med ekstrainntekter, bonuser og andre lønnstillegg, som for eksempel sokkelkompensasjon i Nordsjøen, forklarer forsker Eivind Falkum fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har vært prosjektleder for Norsk Ledelsesbarometer 2017 og hatt hovedansvaret for rapporten om lønn. Den erfarne 21. jun 2013 Kvinnedominerte yrker og bransjer har gjennomgående lavere lønnsnivå enn mannsdominerte yrker og bransjer. Lønnsforskjellene henger også sammen med at kvinner og menn har ulike stillinger på arbeidsplassene. Det er ikke påvist forskjeller i lønn mellom kvinner og menn som har samme stilling og  3. apr 2016 Levealdersjusteringen differensierer mellom kvinner og menns levealder, fordi kvinner statistisk sett lever lenger. Den differensierer Lokførere i NSB født t.o.m 1958 kan forvente en pensjonsutbetaling på ca 60 prosent av lønn på grunn av at pensjonsgrunnlaget er lavere enn lønn. Pensjonssystemets nerekruttering. Parats hovedtillitsvalgt ved. NTNU, Are Skjelstad, ønsker intensjonen om reell kjønnsbalanse velkommen. Bare en av fem ansatte i faste vitenskapelige stillinger ved NTNU er i dag kvinner. Blant professorene er bare 15 prosent kvinner. Det er to prosent under snittet blant universiteter og høgskoler i Norge.

8. mar 2012 8. mars-toget i Oslo består som vanlig av en lang rekke sosialistiske paroler, noen selvsagtheter som absolutt alle er enige i, og et par små De som krever lik lønn for kvinner og menn hevder ofte at det er urettferdig at sykepleiere og ingeniører med like lang utdannelse ikke får like god lønn. De ser ut til å  katja k venner 5. jan 2016 Datagrunnlaget består av 8 816 personer som tok mastergrad, og 1 097 som tok doktorgrad i Norge. Kvinneandelen var 56 prosent på og tekniske fag. Det var også klar overvekt av kvinner innen psykologi-, tannlege-, farmasi- og veterinærstudiet, mens menn var i klart flertall i sivilingeniørutdanningene.21. jun 2013 Kvinnedominerte yrker og bransjer har gjennomgående lavere lønnsnivå enn mannsdominerte yrker og bransjer. Lønnsforskjellene henger også sammen med at kvinner og menn har ulike stillinger på arbeidsplassene. Det er ikke påvist forskjeller i lønn mellom kvinner og menn som har samme stilling og  4. mar 2015 I 2004 var kvinners gjennomsnittslønn for heltidsansatte 86,6 pst. av menns lønn, og i 2013 var den 87,9 pst. Solveig Horne [12:09:09]: Lønnsgapet eller lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har sammenheng med både yrkesvalg, utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge.Norges forskningsråd er de to siste årene bedt om at disse øremerkede forskningsmidlene spesielt skal rettes mot helsetjenester til kvinner. Departementet har videre i . I 2008 har forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn økt markant, i forhold til tidligere år. Dette kan forklares med at det i 2008 ble rekruttert 

å bli kjærester i voksen alder 23. feb 2015 Totalt har 84 prosent av advokatene resultatavhengig lønn, og denne utgjør 13 prosent av totallønnen. Blant advokatfullmektigene har seksti prosent resultatavhengig lønn, som i snitt utgjør seks prosent av totallønnen. I denne gruppen tjener Oslo-advokatene mest, med et snitt på 821.618 kroner.og 99 prosent av lønnsnivået i Oslo. Blant alle heltidsansatte i Norge i 2016 tjente kvinner 87,6 prosent av hva menn tjente. For alle heltidsansatte i regnskap, revisjon og consulting var det tilsvarende tallet 79 prosent. Kvinneandelen blant heltidsansatte i de tre bransjene var 37 prosent. I lederyrkene tjente kvinnelige ledere  Om gjennomsnittslønnen er høyere i privat sektor, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer menn til å ha høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Om det er flere lederstillinger i privat sektor enn offentlig, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer flere menn enn kvinner til å være ledere.Kvinnene har mest deltidsarbeid. Bare 10 % av mennene har deltidsjobb, mens det gjelder for 47 % av kvinnene. Lønn og fagorganisering. Lønningene til de aller fleste lønnstakere i Norge blir bestemt i forhandlinger mellom organisasjonene i arbeidslivet. Det er egne organisasjoner for arbeidsgivere og arbeidstakere.

psykologifaget, medlemskapskriterier i NPF, lavterskeltilbud i kommunene samt kvalitet på utdanningen og framtidige arbeidsoppgaver for psykologer i Norge. .. Oversikten viser at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har gått fra å være en forskjell i kvinners favør til å bli en forskjell i  sukker energi Antall som avsluttet arbeidsforholdet 7]. 608. 889. Kvinner. 233. 339. Menn. 287. 469. Norge. 520. 808. Sverige. 29. 50. Europa øvrig. 22. 14. Asia og USA. 37. 17 Andel kvinner i styret. %. 37,5. 44,0. Gjennomsnittslønn menn 9] kr. 602 135. 582 768. Gjennomsnittslønn kvinner 10] kr. 471 918. 454 300. Kvinners lønn som 2 Ansettelsesforhold. § 3 Deltidsfunksjonærer. § 4 Salgsfunksjonærer. § 5 Arbeidstidsbestemmelser. § 6 Lønn. § 7 Lønnssystemet. § 8 Stillingsinnplassering Oslo, mai 2016. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON(NHO). LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO). HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)  1. apr 2016 I administrative lederstillinger går gjennomsnittslønna hos kvinner opp fra 92,3 % i 2014 til 93,9 % i. 2015 av menns lønn. .. i Norge. Vi valgte tittelen «Talenter i spill» på konferansen som ble arrangert for over 100 deltakere 12. og 13. mars 2015. Målet var å sette søkelyset på rekruttering til fagområder.Vi ser dette gjennom en god utvikling for begynnerlønninger, og vi ser også at det er høyere gjennomsnittslønn for Tekna-medlemmer i kommunene enn i staten opp til Nexans Norway er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og 

Seremonien i Oslo ble holdt i Oslo Rådhus med taler holdt henholdsvis av ordfører og høyrepolitiker Per Ditlev-Simonsen, Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), og fylkesmann Og visste du at lønna til en kvinne med ikke-vestlig bakgrunn er under halvparten av norske kvinners gjennomsnittslønn? dating denmark online I Bydel Vestre Aker, som er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt (843 000 kroner), har kvinner 48 prosent av menns bruttoinntekt i 2015, mot i underkant av 53 prosent året før. Minst forskjell mellom kjønnene er det i bydelene i indre by, med unntak av bydel Frogner. I Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene har 21. jun 2013 Høyere lønn og mindre ufrivillig deltid i kvinnedominerte yrker er de viktigste grepene for å komme avgjørende videre i likestillingsarbeidet. sier det norske arbeidsmarkedet er særdeles kjønnsdelt, og mener det ikke er tvil om at den største likestillingskampen i Norge i årene som kommer, vil bli utkjempet  Poenget om Norge på om verdens beste land ble gjentatt av både statsminister og stortingsfolk i offentlige debatter. .. Indeksen for likestilling omfatter også andre forhold, så som kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet, kvinners lønn i forhold til menn, andel kvinner som har ledende stillinger, andel kvinner i det politiske Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Russland - Lønn.

25. jun 2010 litt bedre enn gjennomsnittet når det gjelder likelønn. Kvinner tjener i snitt 92% av menns lønn. Gjennomsnittet i Norge er at kvinner tjener 85% av menns gjennomsnittslønn. Det er 3 hovedgrunner til at det er slik. Kvinners og menns lønn er tilnærmet lik fram til vi blir foreldre. Da eskalerer lønnsforskjellene. rubi kjære mamma i lønn. Det er store geografiske forskjeller, og Rogaland,. Oslo og Akershus er lønnsledende. Kun disse fylkene har totalt sett et lønnsnivå over landsgjennomsnittet. Utdannelsegrad og antall års erfaring er sterkt korrelert, dvs lønnen øker systematisk når disse ses i sammenheng. Menn tjener fortsatt mer enn kvinner.18. mar 2012 Lønnsveksten fra desember 2010 til desember 2011 var dermed 2,9 prosent for kvinner og 3,2 prosent for menn. For lærere, lektorer og adjunkter i grunnskolen var lønnsveksten også på 2,4 prosent. De endte dermed på en gjennomsnittslønn på 38.000 kroner i 2011. Lektorer og adjunkter i videregående  Fylkestannlegen i Hedmark rekrutterer mange tannleger som er nyutdannet ved Det odontologisk fakultet i Oslo. De fleste er kvinner. Noen kvinner har utenlandsk bakgrunn, Mange av de som sluttet, pendlet fra Oslo-området, mer enn 11 mil en vei. Kan dere gi tannlegene bedre lønn for å beholde dem lenger?